CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
TIẾP XÚC GIỮA CỬ TRI THÔN NGHIÊN PHẤN, TRANH ĐẤU, TẰNG HẠ, ĐỒNG BÀO VỚI ĐẠI BIỂU HĐND XÃ KHÓA XXIII, TRƯỚC KỲ HỌP THỨ V
29/11/2022 11:03:06

TIẾP XÚC GIỮA CỬ TRI THÔN NGHIÊN PHẤN, TRANH ĐẤU, TẰNG HẠ, ĐỒNG BÀO VỚI ĐẠI BIỂU HĐND XÃ KHÓA XXIII, TRƯỚC KỲ HỌP THỨ V

 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 165
Trước & đúng hạn: 165
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/02/2024 07:39:13)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ GIA XUYÊN-TP HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Xuân Biền

Địa chỉ: UBND xã Gia Xuyên - TP Hải Dương

Điện thoại: 0982 008 655

Email: xuanbien79@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0