GIÁO DỤC-Y TẾ
TP HẢI DƯƠNG: ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI.
15/12/2021 02:41:07

TP HẢI DƯƠNG: ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI.

Các cửa hàng ăn uống được phục vụ tại chỗ và phải đảm bảo các quy định phòng chống dịch. Riêng địa bàn xã Gia Xuyên và Liên Hồng vẫn chưa được phục vụ tại chỗ, chỉ được bán hàng mang về đến 21 giờ hàng ngày cho đến khi có thông báo mới.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 871
Trước & đúng hạn: 871
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/06/2023 05:31:15)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ GIA XUYÊN-TP HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Xuân Biền

Địa chỉ: UBND xã Gia Xuyên - TP Hải Dương

Điện thoại: 0982 008 655

Email: xuanbien79@gmail.com

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 2
Tất cả: 11,954