VĂN HÓA-XÃ HỘI
LỄ KHAI MẠC BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN NHIỆM KỲ 2022-2024
23/05/2022 12:00:00

LỄ KHAI MẠC BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN NHIỆM KỲ 2022-2024

LỄ KHAI MẠC VÀ BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN NHIỆM KỲ 2022-2024 TẠI XÃ GIA XUYÊN
Căn cứ Hướng dẫn số 937/HD-UBND, ngày 20/4/2022 của UBND thành phố Hải Dương hướng dẫn bầu cử Trưởng thôn, Trưởng khu dân cư nhiệm kỳ 2022 - 2024;
Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 19/3/2022 của UBND xã Gia Xuyên về việc tổ chức bầu cử trưởng thôn xã Gia Xuyên, nhiệm kỳ 2022-2024 và Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 21/4/2022 của UBND xã Gia Xuyên.
Sáng nay, ngày 22/5/2022 cả 04 thôn trên địa bàn xã Gia Xuyên đã tiến hành lễ khai mạc và bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2024. Tới dự lễ khai mạc và tham gia bỏ phiếu bầu cử tại các thôn có các đồng chí trong BCH Đảng bộ, TT HĐND, lãnh đạo UBND, TT MTTQ, các ban ngành đoàn thể xã, các đồng chí đảng viên trong chi bộ, thành viên tổ bầu cử và nhân dân trong thôn.
 
Bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2024 là một đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong đời sống xã hội của các thôn, khu dân cư. Bởi cử tri trong thôn sẽ là người trực tiếp lựa chọn ra những người có đủ năng lực, uy tín để giúp chính quyền địa phương điều hành các công việc của nhà nước, của nhân dân tại thôn, chăm lo và phục vụ các quyền, lợi ích của chính người dân và của thôn. Thông qua bầu cử nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở.
Ngày bầu cử trưởng thôn sẽ diễn ra trong 01 ngày. Khai mạc từ 6h và kết thúc vào lúc 17h. BCĐ bầu cử trưởng thôn xã Gia Xuyên kính mời các cử tri đại diện hộ gia đình sắp xếp thời gian, công việc đến địa điểm bầu cử là nhà văn hoá của thôn mình để bỏ phiếu bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2024.
 
Cử tri trong toàn xã hãy phát huy quyền dân chủ và trách nhiệm của mình - sáng suốt, lựa chọn, bầu ra những trưởng thôn thật sự gương mẫu, uy tín và có năng lực, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ mới.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1377
Trước & đúng hạn: 1377
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/10/2023 19:13:28)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ GIA XUYÊN-TP HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Xuân Biền

Địa chỉ: UBND xã Gia Xuyên - TP Hải Dương

Điện thoại: 0982 008 655

Email: xuanbien79@gmail.com

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 5
Tất cả: 13,297