CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
thong bao TTHC linh vu phat trien nong thon cuoi thang 1 nam 2022
11/01/2023 08:38:16

thong bao TTHC linh vu phat trien nong thon cuoi thang 1 nam 2022

/uploads/thong bao TTHC linh vu phat trien nong thon cuoi thang 1 nam 2022.pdf
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 871
Trước & đúng hạn: 871
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/06/2023 05:35:39)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ GIA XUYÊN-TP HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Xuân Biền

Địa chỉ: UBND xã Gia Xuyên - TP Hải Dương

Điện thoại: 0982 008 655

Email: xuanbien79@gmail.com

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 2
Tất cả: 11,954