TIN TỔNG HỢP KHÁC
LỄ TRAO HUY HIỆU ĐẢNG ĐỢT 3/2/2022 HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT TRIỂN KHAI KẾT LUẬN SỐ 21-KL/TƯ NGÀY 25/01/2021 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG; KẾ HOẠCH SỐ 34-KH/TW NGÀY 18/2/2022 CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH UỶ HẢI DƯƠNG VÀ KẾ HOẠCH SỐ 14-KH/ĐU NGÀY 28/2/2022 CỦA ĐẢNG U
29/03/2022 12:00:00

Sáng 29/3/2022, Đảng uỷ xã Gia Xuyên tổ chức Lễ trao huy hiệu đảng đợt 3/2/2022 và Hội nghị quán triệt, triển khai kết luận số 21-KL/TW ngày 25/01/2021 của BCH TƯ; Kế hoạch số 34-KH/TW ngày 18/2/2022 của BTV Thành uỷ Hải Dương và kế hoạch số 14-KH/ĐU ngày 18/02/2022 của Đảng uỷ xã Gia Xuyên
Tham dự Hội nghị đại biểu thành phố có đồng chí: Trương Mạnh Long - UV BTV Thành uỷ, Phó CT UBND Thành phố; đồng chí Nguyễn Tuấn Ngọc - Thành uỷ viên, Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường thành phố. Đại biểu xã có đồng chí: Đoàn Văn Thuận - BT Đảng uỷ, CT HĐND xã; các đồng chí BTV Đảng uỷ, BCH Đảng bộ, TT HĐND; Lãnh đạo UBND, TT MTTQ, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội cán bộ công chức xã, giám đốc HTX, hiệu trưởng 3 nhà trường, bí thư chi bộ, trưởng phó thôn cùng các đồng chí được tặng huy hiệu Đảng đợt 3/2/2022.
Mở đầu hội nghị là Lễ trao huy hiệu 55, 50, 45, 40 năm cho 07 đồng chí được tặng huy hiệu (3 huy hiệu 55 năm; 1 huy hiệu 50 năm; 1 huy hiệu 45 năm, 2 huy hiệu 40 năm)
Tại buổi lễ, đồng chí Phan Cao Miên - đại diện cho các đồng chí được nhận huy hiệu Đảng đợt 3/2/2022 bày tỏ niềm xúc động trước sự quan tâm, ghi nhận của Đảng đối với các đảng viên và nguyện hứa sẽ tiếp tục nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, đóng góp trí tuệ, sức lực cho sự nghiệp cách mạng; là tấm gương sáng trong xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong tổ chức Đảng ở địa phương.
 
Sau phần Lễ là hội nghị quán triệt, triển khai kết luận số 21-KL/TW ngày 25/01/2021 của BCH TW; kế hoạch số 34-KH/TW ngày 18/2/2022 của BTV Thành uỷ Hải Dương và kế hoạch số 14-KH/ĐU ngày 28/2/2022 của Đảng uỷ xã Gia Xuyên. 
Tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Thuận - BT Đảng ủy quán triệt Kế hoạch số 34-KH/TU ngày 18/02/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyên hóa”. Đồng chí BT Đảng ủy nêu rõ Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng có 04 nội dung mới trên lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 04 nội dung mới gồm: Có sự mở rộng phạm vi; cùng với ngăn chặn, đẩy lùi phải chủ động tiến công mạnh mẽ, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm suy thoái, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”; yêu cầu cao về đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi, “lợi ích nhóm”, quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của Nhân dân.
Đồng thời nhấn mạnh, Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đề ra 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể là tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội, dựa và Nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.
Trên cơ sở các nội dung trên của Kết luận số 21-KL/TW, Kế hoạch số 34-KH/TU ngày 18/2/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương về triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng xác định mục đích yêu cầu, các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và các nhiệm vụ cụ thể đối với Ban Cán sự Đảng ủy UBND TP; Ban Tuyên giáo Thành ủy; Ban Tổ chức Thành ủy; Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Ban Dân vận Thành ủy; Văn phòng Thành ủy; Đảng đoàn UBMTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội TP, Ban Thường vụ Thành đoàn; Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân TP, Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân TP, Thanh tra TP; Đảng ủy Quân sự TP, Đảng ủy Công an TP; Đảng ủy trực thuộc Thành ủy./.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 871
Trước & đúng hạn: 871
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/06/2023 05:45:51)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ GIA XUYÊN-TP HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Xuân Biền

Địa chỉ: UBND xã Gia Xuyên - TP Hải Dương

Điện thoại: 0982 008 655

Email: xuanbien79@gmail.com

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 2
Tất cả: 11,954