CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Công dân có thể giải quyết TTHC dễ dàng hơn qua trang http://thutuchanhchinh.haiduong.gov.vn Và nộp hồ sơ trực tuyến để giải quyết TTHC trên trang: http:// dichvucong.haiduong.
06/01/2022 04:49:00

Công dân có thể giải quyết TTHC dễ dàng hơn qua trang http://thutuchanhchinh.haiduong.gov.vn Và nộp hồ sơ trực tuyến để giải quyết TTHC trên trang: http:// dichvucong.haiduong.

Công dân có thể giải quyết TTHC dễ dàng hơn qua trang http://thutuchanhchinh.haiduong.gov.vn

Và nộp hồ sơ trực tuyến để giải quyết TTHC trên trang: http:// dichvucong.haiduong.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1601
Trước & đúng hạn: 1601
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/11/2023 14:35:23)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ GIA XUYÊN-TP HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Xuân Biền

Địa chỉ: UBND xã Gia Xuyên - TP Hải Dương

Điện thoại: 0982 008 655

Email: xuanbien79@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0